Coronavirus

De Tozo aanvragen: zo doe je dat 

bbz-tozo-uitkering

Laatste update op 8 april 2020.

Het zijn pittige tijden waarin de hele maatschappij wordt geraakt door het coronavirus. Ben je zzp’er of ondernemer en zit je zonder werk of loop je inkomsten mis? Als je in de financiële moeilijkheden zit, dan kun je de Tozo aanvragen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Met de Tozo wordt je inkomen tijdelijk aangevuld tot bijstandsnorm. 

Bbz-regeling voor ondernemers versoepeld

Normaliter moet je aan behoorlijk veel eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de bbz. Het kabinet heeft de eisen nu zeer versoepeld en heeft de nieuwe regeling de Tozo genoemd. De versoepelde regeling wordt nog uitgewerkt en het staat nog niet vast welke voorwaarden zullen gelden. De regeling zal er naar verwachting als volgt uit gaan zien:

 • De toets op levensvatbaarheid van je onderneming wordt voor deze 3 maanden niet toegepast, waardoor aanvragen snel kunnen worden behandeld. Bij een eventueel verlengingsverzoek wordt wel gekeken naar de levensvatbaarheid.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning verstrekt.
 • Normaal gesproken is de bbz een lening. Voor deze uitzonderlijke periode van 3 maanden hoef je de Tozo-uitkering niet terug te betalen.
 • Bij een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en er wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan in de Bbz geldt.
 • Deze versnelde procedure geldt voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157.
 • Zijn jij en je partner beide zzp’er? Dan kan slechts 1 van beiden een aanvraag indienen. Laat degene met het laagste inkomen voor jullie samen de aanvraag invullen.

Deze uitzonderlijke Tozo-regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart. Het advies is om zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen. De verwachting is je de uitkering vier weken na het indienen van de aanvraag ontvangt.

De hoogte van de Tozo

De hoogte van de Tozo-uitkering hangt af van hoe je gezinssituatie en inkomen eruit ziet. Het bedrag is maximaal €1500 euro per maand voor gehuwden of €1050 per maand als je alleenstaande (21+) bent.

De eisen voor de Tozo-uitkering

Wil je aanspraak maken op deze versoepelde regeling? Om 3 maanden Tozo te krijgen moet je voldoen aan de volgende eisen. Je:

 • bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • oefent het bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;
 • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • bent voor 17 maart 2020 om 18.45 uur je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK;
 • voldoet over 2019 aan het urencriterium waardoor je minimaal 1.225 uur werkzaam was in je eigen bedrijf of als zelfstandige. Ben je na 1 januari 2019 gestart? Dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben;
 • woont in de gemeente waar deze inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Aanmelden voor de Tozo

De regeling wordt uitgevoerd door je gemeente. Je kunt de Tozo aanvragen bij je woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. Log in via de website van de gemeente waar je staat ingeschreven, met behulp van je DigiD. Voor de aanvraag vul je het versoepelde aanvraagformulier Bbz in.

Je hebt de volgende bewijsstukken nodig:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Afschriften van al je bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • Inschrijving KvK 

Tip

Via de site van het ministerie van SZW kun je beoordelen of je in aanmerking komt voor de Tozo.

Verder lezen

Zzp'er, je staat er niet alleen voor

We zitten met Tellow met onze neuzen bovenop de ontwikkelingen. Ook hebben we contact met belangenorganisatie PZO en de gemeente Utrecht. Als we nieuws voor jullie hebben, passen we de betreffende pagina's meteen aan.

We houden jullie op de hoogte!