Dit artikel is in 3 minuten te lezen

De Tozo aanvragen: zo doe je dat

bbz-tozo-uitkering

Het zijn pittige tijden waarin de hele maatschappij wordt geraakt door het coronavirus. Ben je zzp’er of ondernemer en zit je zonder werk of loop je inkomsten mis? Als je in de financiële moeilijkheden zit, dan kun je de Tozo aanvragen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Met de Tozo wordt je inkomen tijdelijk aangevuld tot bijstandsnorm. 

Bbz-regeling voor ondernemers versoepeld

Normaliter moet je aan behoorlijk veel eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de bbz. Het kabinet heeft de eisen nu zeer versoepeld en heeft de nieuwe regeling de Tozo genoemd. De versoepelde regeling wordt nog uitgewerkt en het staat nog niet vast welke voorwaarden zullen gelden. De regeling zal er naar verwachting als volgt uit gaan zien:

 • De toets op levensvatbaarheid van je onderneming wordt voor deze 3 maanden niet toegepast, waardoor aanvragen snel kunnen worden behandeld. Bij een eventueel verlengingsverzoek wordt wel gekeken naar de levensvatbaarheid.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning verstrekt.
 • Normaal gesproken is de bbz een lening. Voor deze uitzonderlijke periode van 3 maanden hoef je de Tozo-uitkering niet terug te betalen.
 • Er is geen vermogens- of partnertoets: er wordt dus geen rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner of het vermogen dat je hebt.
 • Bij een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en er wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan in de Bbz geldt.

Deze uitzonderlijke Tozo-regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart. Het advies is om zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen. De verwachting is je de uitkering vier weken na het indienen van de aanvraag ontvangt.

De hoogte van de Tozo

De hoogte van de Tozo-uitkering is circa €1000 per maand als je alleenstaande bent of partner van iemand met inkomen. Heb je een gezin te onderhouden? Dan is dit ongeveer €1500.

De eisen voor de Tozo-uitkering

Wil je aanspraak maken op deze versoepelde regeling? Om 3 maanden Tozo te krijgen moet je voldoen aan de volgende eisen. Je:

 • bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • oefent het bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;
 • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming;
 • voldoet aan het urencriterium waarbij je minimaal 1.225 uur per jaar aan je eigen bedrijf werkt;
 • woont in de gemeente waar deze inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Aanmelden voor de Tozo

De Tozo regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Je kunt via de website van de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag indienen, met behulp van je DigiD. Daarbij moet je ook de volgende bewijsstukken meesturen:  

 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Afschriften van al je bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • Inschrijving KvK 

Tip

Je kunt via Stichting 155 kijken of je in aanmerking komt voor de Tozo.

Verder lezen

Zzp'er, je staat er niet alleen voor

We zitten met Tellow met onze neuzen bovenop de ontwikkelingen. Ook hebben we contact met belangenorganisatie PZO en de gemeente Utrecht. Als we nieuws voor jullie hebben, passen we de betreffende pagina's meteen aan.

We houden jullie op de hoogte!

Welke maatregelen zijn er voor zzp'ers?

Lees meer