Ondernemerschap

Slim bedrijfsmiddelen afschrijven voor zzp: Zo doe je dat 

Bedrijfsmiddelen afschrijven als zzp’er. Hoe werkt dat precies? Waar moet je als startende ondernemer rekening mee houden? In deze blog laten we je alle ins en outs zien. Ook leggen we uit wat KIA, MIA en VAMIL zijn en hoe je er gebruik van kan maken. Om het wat duidelijker te maken laten we een paar rekenvoorbeelden zien. 

Verschillende soorten bedrijfsmiddelen afschrijven

Bedrijfsmiddelen omvat alle middelen die je nodig hebt om je product of dienst te kunnen produceren en leveren. Dit kun je verdelen in materiële en immateriële bedrijfsmiddelen. Materiële bedrijfsmiddelen zijn tastbaar, bijvoorbeeld een machine of auto, en immateriële bedrijfsmiddelen zijn niet tastbaar, zoals vergunningen. 

Wanneer moet je als zzp'er bedrijfsmiddelen afschrijven? 

Investeringen onder de € 450 trek je in één keer van je omzet af als kosten bij aangifte inkomstenbelasting. Deze investeringen hoef je dus niet af te schrijven. 

Investeringen boven de € 450 moet je verspreid over meerdere jaren afschrijven, want er wordt vanuit gegaan dat je er meer dan een jaar met het bedrijfsmiddel doet. 

Bij je btw-aangifte trek je de btw over deze investering apart af. Oftewel, de zakelijke kosten van de aanschaf die je mag aftrekken zijn exclusief btw. 

Hoeveel mag je per jaar afschrijven als zzp'er? 

Hoeveel je per jaar mag afschrijven, hangt van een paar dingen af. Je moet dit berekenen met de volgende gegevens: 

1. De aanschafkosten van het bedrijfsmiddel

Dit is de aanschafwaarde plus eventuele installatiekosten of aankoopkosten en min eventuele korting of subsidie.

2. De vermoedelijke gebruiksduur van het middel 

Dit bereken je in volledige jaren. Vaak hanteert de Belastingdienst hier de technische levensduur voor: de periode tot het product volledig versleten is. Je mag uitgaan van de economische levensduur als deze korter blijkt te zijn dan de technische levensduur. De economische levensduur geldt als verstreken als het bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft voor de onderneming, ook al is het technisch gezien nog in goede staat.

3. De restwaarde

De waarde van het product mocht je het willen gaan verkopen na een x-aantal jaar. Ook hiervan kan je leverancier een inschatting maken. 

Je mag elk jaar maximaal 20% afschrijven, dus de minimale levensduur is 5 jaar. 

Rekenvoorbeelden lineaire afschrijving voor zzp

Meestal wordt er gebruik maakt van de lineaire methode. Dan schrijf je elk jaar een vast bedrag of percentage af. De formule daarvoor is: 

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur. 

Hoe je de formule gebruikt zie je in de volgende 3 voorbeelden. 

Voorbeeld: 

Je koopt een machine. 

De totale aanschafkosten zijn €8.000. 

De levensduur is 8 jaar en de restwaarde is na 8 jaar €600.

De berekening is dan als volgend: 

(€8.000 - €600) / 8 = €925 afschrijving per jaar.  

Voorbeeld: 

Je koopt een laptop. 

De totale aanschafkosten zijn €1500. 

De levensduur is 5 jaar en de restwaarde is na 5 jaar €150.

De berekening is dan als volgend: 

(€1500 - €150) / 5 = €270 afschrijving per jaar. 

Voorbeeld: 

Je koopt een auto. 

De totale aanschafkosten zijn €16.500. 

De levensduur is 8 jaar en de restwaarde is na 8 jaar €2800.

De berekening is dan als volgend: 

(€16.500 - €2800) / 8 = €1712,50 afschrijving per jaar. 

Note: 

Als je een bedrijfsmiddel later in het jaar aanschaft begin je die maand pas met afschrijven. Als je de laptop van €1500 op 1 juni koopt, schrijf je nog 7 maanden af in dat jaar. Dan bedraagt je afschrijving in het eerste jaar €157,50. 

Willekeurig afschrijven voor een zzp'er

Als je bedrijf bijvoorbeeld een eenmanszaak is, mag je in sommige gevallen willekeurig afschrijven. Willekeurig afschrijven is voordelig omdat je meer kan afschrijven en daardoor minder belasting betaald in dat jaar. Je moet dan wel voldoen aan de eisen van de startersaftrek, oftewel je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur, je bent minder dan 5 jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting en je hebt de startersaftrek nog niet 3 keer gebruikt. 

Als je hier aan voldoet, mag je willekeurig afschrijven. Je maakt dan gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een aftrekpost op je winst voor investeringen in bedrijfsmiddelen. 

Er zijn wel regels aan verbonden: 

  1. Het bedrijfsmiddel is gekocht in het jaar dat de startersaftrek geldt of in het aanloopjaar. 
  2. Het investeringsbedrag moet meer dan €2401 en maximaal €332.994 bedragen (tabel). 
  3. De investeringsaftrek moet van toepassing zijn op het bedrijfsmiddel. 

Als je investering voldoet aan alle regels mag je zelf bepalen hoeveel je afschrijft. Als je kijkt naar de auto van €16.500, kan je bijvoorbeeld in jaar 1 €10.000 afschrijven en in jaar 2 €3700. 

Ook kun je willekeurig afschrijven als je bedrijfsmiddel milieuvriendelijk is. Daar gaan we nu verder op in. 

Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kun je gebruik maken van fiscale voordelen. Namelijk de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit is gunstig omdat dit je fiscale winst verlaagd, en daarom zul je minder belasting betalen. Je belastingvoordeel kan oplopen tot wel 14% van de investering! 

MIA

Met de milieu-investeringsaftrek kun je tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek hangt af van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Welk percentage van toepassing is hangt af van de code die het product krijgt, dat kun je zien in de milieulijst

VAMIL 

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Dit is beperkt tot 75% van het totale aanschafbedrag. 

De MIA en de VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak samen gecombineerd. Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan op de milieulijst (download). Deze lijst geldt voor beide regelingen. Kijk voor de voorwaarden op de site van de Belastingdienst. 

Welke verschillende aftrekposten kun je combineren? 

Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. Energie-investeringsaftrek is een regeling voor bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen die zorgen voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie toepast. Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van je winst. Een overzicht vind je hier (download). 

Je kunt de MIA wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

Op deze website vindt je meer informatie over de samenloop met subsidies en andere steun, maar ook over de voorwaarden. 

Let erop dat je je afschrijvingen goed bijhoud, dit is namelijk verplicht voor de Belastingdienst. 


Wanneer je een afschrijving wilt maken in Tellow, kan je dit doen door een memoriaalboeking aan te maken. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet.

Wil jij je afschrijvingen makkelijker bijhouden?

Ontdek Tellow   →