Calendar icon
Clock icon

6 minuten

Dit effect heeft Prinsjesdag op zzp’ers  

←  Terug naar overzicht
Tellow-Prinsjesdag-2019-zzp'ers

Tell me more about Prinsjesdag

Prinsjesdag komt elke derde dinsdag van september voor. Op deze dag deelt het kabinet de belangrijkste (nieuwe) plannen voor het volgende jaar en start ook het nieuwe werkjaar van de regering. De dag is een grote happening rondom het Binnenhof van Den Haag, waar veel mensen op af komen. Wil je meer weten? Onderaan de blog staat nog meer uitgelegd over Prinsjesdag.

Hier moet je rekening mee houden als zzp’er

Sneller over naar tweeschijvenstelsel voor inkomstenbelasting

De overgang naar het twee schijvenstelsel in de inkomstenbelasting wordt versneld. In 2020 wordt dit nieuwe stelsel al ingevoerd. Het scheelt niet heel veel, maar let er wel op, want het kan zijn dat je minder of juist meer belasting moet gaan betalen.

tweeschijvenstelsel-2020-wijziging

Zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers gaat stapsgewijs omlaag, waardoor de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden. In 2028 komt deze uit op €5000. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog, waardoor de meeste zelfstandigen er daarom nog steeds op vooruit gaan. 

zelfstandigenaftrek-2020-wijzigingen

Btw-verlaging digitale informatie

De btw op e-books en digitale kranten gaat omlaag, van 21% naar 9%, waardoor elektronisch geleverde diensten goedkoper kunnen worden. Dit geldt ook voor betaalde toegang tot websites van kranten, tijdschriften, onafhankelijke journalistieke platforms en luisterboeken. Da’s fijn als je extra kennis tot je wilt nemen!

Je mensen in dienst meer vergoeden

Als je mensen in dienst hebt of inhuurt, kun je via de werkkostenregeling vergoedingen aan werknemers geven - zonder hierover heffingen te betalen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers tot €2000 meer geven. 

Prinsjesdag-2019-troonrede

Bron: Rijksoverheid, Valerie Kuypers

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Voor 1 januari 2020 krijgen 1,3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-nummer van de Belastingdienst. Deze heeft geen koppeling meer met het BSN, uit privacy-oogpunt. Vanaf 1 januari 2020 moet je dit nieuwe btw-nummer vermelden op je facturen. 

De KOR verandert

De KOR (kleineondernemingsregeling) verandert: vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling. Nu is het nog zo dat als je in één jaar minder dan €1883 btw moet betalen, je dan belastingvermindering krijgt of geen btw betaalt. De nieuwe regeling is toegespitst op de omzet. Ondernemers met maximaal €20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Verwacht binnenkort een uitgebreide blog over de KOR!

Mrb omhoog als je bestelauto rijdt op benzine of diesel

Heb je een bestelauto die op benzine of diesel rijdt? Dan ga je de komende jaren wat meer motorrijtuigenbelasting betalen. Voor elektrische bestelauto’s hoeft geen mrb te worden betaald.

wijzigingen-Prinsjesdag-2019

Bron: Rijksoverheid, Valerie Kuypers

Interessante wijzigingen voor startups en bv’s

Goed nieuws voor startups

Het kabinet wil dat vernieuwende bedrijven en startups zich goed kunnen ontwikkelen in Nederland. Daarvoor zijn investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten nodig. Daarom is hiervoor tussen 2019 en 2023 €65 miljoen beschikbaar. Een groot deel van dit geld komt via het programma TechLeap.NL terecht bij start-ups en scale-ups. 

Het kabinet wil dat bedrijven meer investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals de overstap op duurzame energie. Daarvoor is Invest-NL opgericht: een investeerinstelling die bedrijven ondersteunt die internationaal willen ondernemen (en daar 1,7 miljard euro voor heeft gekregen). Ook is er in 2020 1,3 miljoen beschikbaar voor het Digital Trust Center: een centrum dat mkb-ers helpt om veilig digitaal te ondernemen en weerbaar te zijn tegen hackers, datalekken of online oplichters. 

Wijzigingen vennootschapsbelasting

In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting nog gelijk, maar vanaf 2021 gaat het omlaag (maar minder dan eerder aangekondigd). Op winsten vanaf €200.000 blijft het 25%, in 2021 daalt het naar 21,7%. In sommige gevallen krijg je als ondernemer korting als je de vennootschapsbelasting in één keer betaalt. Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft.

Innovatie wordt gestimuleerd

Als je winst wilt maken met innovatieve activiteiten, hoef je over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu nog 7%, maar gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%. 

Prinsjesdag-2019-effecten-op-zzpers

Bron: Rijksoverheid, Valerie Kuypers

De wijzigingen en veranderingen van Prinsjesdag 2019 

Wat is de huidige stand van zaken in Nederland? Het gaat over all goed. In 2020 zijn de inkomsten begroot op €305,5 miljard, tegenover uitgaven van €302,1 miljard; dit zorgt voor een overschot van €3,4 miljard. Er wordt extra geïnvesteerd in de woningmarkt, jeugdhulp, asiel en migratie, rechtspraak, defensie/NAVO. Het overheidssaldo is €2 miljard, tegenover een overheidsschuld van €397 miljard. 

Werken wordt aantrekkelijker gemaakt

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen meer overhouden van wat er binnenkomt, waardoor werken (in loondienst) meer wordt beloond. Mensen hoeven minder inkomstenbelasting te betalen, de arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan extra omhoog; bedrijven moeten meer meebetalen. 

Het klimaat krijgt ook aandacht

Er wordt zwaar ingezet op het Klimaatakkoord: hier is zo’n schamele €200 miljoen voor uitgetrokken en veel belastingmaatregelen stimuleren klimaatvriendelijk gedrag. Zo blijven de belastingvoordelen voor elektrisch autorijden de komende jaren bestaan. Er wordt minder belasting geheven op schone energie en elektriciteit, en meer op gas, waardoor duurzame opties aantrekkelijker worden. Voor huishoudens wordt de energierekening gemiddeld €100 per jaar lager - da’s goed nieuws!

Duurzaamheid

Het ministerie van Landbouw wil de omslag naar kringlooplandbouw maken. In plaats van zoveel mogelijk voedsel te produceren voor zo laag mogelijke prijzen, wordt er gericht op zuinig omgaan met en hergebruik van grondstoffen. Duurzaamheid wordt daarnaast doorgetrokken naar gezondheid op de lange termijn: het doel is om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Daarom komt er op 1 januari 14 cent accijns op sigaretten en shag, op 1 april 2020 nog eens €1 en op 1 januari 2021 nog eens 12 cent. 

Zorgpremie

De zorgpremie gaat weer omhoog, met ongeveer €3 per maand. Een basisverzekering gaat per jaar ongeveer vier tientjes extra kosten, maar zorgverzekeraars maken hun tarieven later nog bekend. Het goede nieuws is dan weer wel dat de zorgtoeslag wordt verhoogd - met €67 voor alleenstaanden en met €95 voor meerpersoonshuishoudens. 

Prinsjesdag-2019-miljoenennota-Tellow-zzpers

Bron: Rijksoverheid, Valerie Kuypers

Dit gebeurt er op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag leest Koning Willem-Alexander de troonrede voor, ook wel een regeringsverklaring. Minister Hoekstra van Financiën biedt dan de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aan. Ook wordt het Belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin de belastingmaatregelen voor de komende jaren staan voor iedereen: van burgers en ondernemers tot het klimaat.

In de Rijksbegroting staan de ontvangsten en uitgaven van alle ministeries. Ook gaat deze begroting dieper in op de plannen voor volgend jaar en wat de kosten daarvoor zijn. De Miljoenennota licht de Rijksbegroting toe: hierdoor wordt duidelijk wat de financiële en economische situatie is van Nederland, wat het effect daarvan is op burgers en bedrijven en wat de verwachte ontwikkelingen zijn. 

Bronnen

Rijksoverheid, Ondernemersplein