Ondernemerschap

Onderzoek: zzp’er gelukkiger dan werknemer in loondienst 

Ondernemer op kantoor

Zzp’ers ervaren meer plezier in hun werk, minder stress en geven aan meer bevlogen te zijn in hun werk. Zelfstandigen zeggen zelfs 72% vaker dan werknemers dat ze een droombaan hebben. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek naar werkgeluk, dat Tellow uit liet voeren door Kien onderzoek, onder leden van onderzoekspanel PanelWizard Direct.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst onder ruim 1000 respondenten. Een deel van de vragenlijst is uitgevoerd onder zzp’ers, en een deel van de vragen is (ter vergelijking) eveneens voorgelegd aan fulltime werkenden in loondienst. Hieronder een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

1. Zzp’er gelukkiger dan werknemer in loondienst

Zelfstandigen zonder personeel zijn gelukkiger met hun werksituatie dan Nederlanders die fulltime in loondienst zijn. Zzp’ers beoordelen hun werksituatie gemiddeld met een 7,8 tegenover een rapportcijfer van 7,4 voor mensen in loondienst.

Opvallend is dat het aantal onvoldoendes (cijfer 5 of lager) in de groep werknemers hoger is, en het aantal extreem tevreden mensen (9 of 10) onder zzp’ers ruim 83% hoger dan onder werknemers. Fulltime zzp’ers zijn het meest positief over hun werksituatie; gemiddeld geven zij een 7,9 en 32% van hen geeft een 9 of hoger.

Onderzoek geluk in huidige werksituatie

Onderzoek geluk in werk

Bovendien zeggen zzp’ers vaker dan werknemers in loondienst dat zij dagelijks plezier beleven in hun werk (83% zzp vs. 74% onder fulltimers in loondienst) en erg bevlogen te zijn (83% vs. 75%).

Onderzoek plezier in werk

Onderzoek bevlogenheid in werk

Het stressniveau is vooral bij parttime werkende zzp’ers laag; 19% van hen ervaart stress tegenover 31% onder fulltime zzp’ers en 38% onder fulltime werknemers. Het aantal mensen dat absoluut geen stress ervaart ligt bij zzp’ers maar liefst 2x lager dan bij werknemers in loondienst.

Onderzoek stress op werk

Onderzoek verhouding werk-privé

2. Helft van zelfstandigen bestempelt werk als droombaan

Het percentage zzp’ers dat het zelfstandig ondernemerschap zou aanbevelen is bijna even hoog als het percentage werknemers dat hun werkgever zou aanbevelen (64% vs. 65%).

Toch zeggen zelfstandigen een stuk vaker dan mensen in loondienst dat zij een droombaan hebben (55% vs. 32%). Vergeleken met werknemers zijn zzp’ers het zelfs 3.5x vaker ‘helemaal eens’ met de stelling: “Ik heb een droombaan.”

Onderzoek droombaan

3. Ruim 8 op de 10 zzp’ers trots op het zelfstandig bestaan

Zzp’ers vinden meestal dat zelfstandig ondernemen veel vrijheid en flexibiliteit geeft, 90% kan dit beamen. Zij zijn dan ook vaker dan fulltime werknemers in loondienst trots op het werk dat zij doen (86% vs. 73%).

Onderzoek trots op werk

Onderzoek trots op zelfstandig ondernemerschap

Voor fulltimers in loondienst is de baan vaker iets om tegenop te zien; 35% ziet het als een noodzakelijk kwaad, tegenover 27% van de zelfstandigen. Ruim een vijfde ziet er na het weekend/vakantie tegenop weer aan het werk te moeten. Voor zzp’ers is dit een zeldzaamheid; slechts 7% gaat na enkele vrije dagen schoorvoetend weer aan de slag.

Onderzoek baan

Onderzoek opzien tegen werk

Onderzoek op de klok kijken

4. Vrijheid belangrijkste motivatie om zzp’er te zijn én te blijven

Er zijn twee belangrijkste drijfveren om zzp’er te worden: De vrijheid die het ondernemerschap geeft én de wens om eigen baas te zijn/blijven.

Negen op de tien zzp’ers geven aan dat het zelfstandig ondernemen hen veel vrijheid en flexibiliteit geeft. Een derde van de fulltime werknemers zegt hier juist meer behoefte aan te hebben in hun werk.

Onderzoek belangrijkste drijfveren

Een kwart noemt liefde voor het vak, de uitdaging en het kunnen combineren van werk en privé als andere belangrijke drijfveren voor het starten als zzp’er.

Onderzoek belangrijkste drijfveren

Meer dan de helft van fulltime werkenden in loondienst heeft wel eens overwogen om voor zichzelf te beginnen. Bijna alle zelfstandigen zeggen dat ze in de toekomst (waarschijnlijk) wel ondernemer blijven (97%). En dat is begrijpelijk, want zzp’ers scoren op bijna alle vlakken beter dan werknemers in loondienst.

Dit onderzoek is verricht door Kien Onderzoek (www.kienonderzoek.nl) in opdracht van Het PR Bureau namens Tellow. Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van PanelWizard Direct (www.panelwizard.com), middels de internetmethode. De netto steekproef bestond uit 977 zzp’ers en 932 fulltime werkenden in loondienst, waarvan respectievelijk 507 en 506 (totaal 1013) alle onderzoekvragen hebben beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking van 4,4% van de werkelijke situatie op voor de online doelgroep.

Gebruik maken van onze beeldbank?

Onze beelden mogen in Nederland rechtenvrij gebruikt worden door de media. Meer input nodig voor een artikel? Laat het ons gerust weten.

Neem contact op via onze support pagina.

Chief Happy Customer én aanspreekpunt voor de pers

Heb je vragen over onze missie, het onderzoek of wil je als journalist gebruik maken van onze expertise? We staan je graag te woord.