Ondernemerschap

Aangifte inkomstenbelasting 2023 

In de periode van 1 maart tot 1 mei 2024 moet er weer aangifte inkomstenbelasting 2023 gedaan worden. Veel zzp’ers vinden dit een lastige klus. Zorg ervoor dat je aangifte vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst is ingediend. Als het je niet lukt de aangifte van 2023 op tijd in te dienen, dan kun je een boete ontvangen. Of je moet om uitstel vragen. In deze blog leer je de procedures omtrent de aangifte inkomstenbelasting, zodat je op de hoogte bent van de regelgeving en dergelijke boetes voorkomt. 

Ook leggen we uit wie wel en wie niet worden gezien als ondernemers door de Belastingdienst; hoe het inkomstenbelastingstelsel voor zzp’ers in Nederland eruitziet; van welke fiscale voordelen je (mogelijk) gebruik kunt maken; hebben we een rekenvoorbeeld om duidelijk te laten zien hoe je gebruik kan maken van aftrekposten en heffingskortingen. 

Last but not least vertellen wij alle informatie die jij moet weten over Tellow Compleet en hoe Tellow van jouw aangifte inkomstenbelasting een simpel klusje maakt, zodat jij dit zelf niet meer hoeft te doen. 

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is de belasting die je afdraagt over je inkomen en je vermogen. Iedereen die in Nederland een inkomen verdiend betaalt inkomstenbelasting. Ook de mensen met een uitkering moeten jaarlijks een percentage van het inkomen afstaan. Dit wordt de aangifte inkomstenbelasting genoemd en is opgelegd door de Belastingdienst. 

Als zzp’er betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je bedrijf behaald. Je winst bestaat uit de omzet minus de kosten. 

Voorbeeld: inkomstenbelasting voor zzp’ers

Je factureert €1.000 en rekent hier 21% btw over. In totaal ontvang je €1.210. Je draagt de btw (€210) af aan de Belastingdienst. De overige €1000 is de omzet. Je hebt €800 aan kosten. Trek je van je omzet je gemaakte kosten af, dan houd je een winst van €200 over. Deze winst uit onderneming is dus je bruto-inkomen en daarmee je inkomen voor belasting.

Fiscaal partnerschap

Als je fiscaal partner bent, kun je samen met je partner aangifte inkomstenbelasting doen. Het voordeel hiervan kan zijn dat je bepaalde aftrekposten kunt verdelen. Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een kind hebt. 

Klik hier voor meer informatie over fiscaal partnerschap.

Wanneer moet je aangifte inkomstenbelasting 2023 doen als ondernemer? 

Als je een bedrijf hebt, een zzp’er, freelancer of mkb’er bent en je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ben je nog niet automatisch een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wel is iedere belastingplichtige in Nederland verplicht de aangifte 2023 te doen.

Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je bent niet afhankelijk van één opdrachtgever, oftewel je hebt meerdere opdrachtgevers. 
 • Je bent zelfstandig en bepaalt zelf wat je doet in het bedrijf. 
 • Je haalt het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je minimaal 1.225 uur per jaar werkt aan je bedrijf. Houd hierbij rekening met de niet-declarabele uren. Dit zijn uren die je aan werkzaamheden besteedt die niet direct geld opleveren.

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heb je recht op fiscale voordelen als je voldoet aan het urencriterium. 

Klik hier voor meer informatie over het urencriterium.

1. Aftrekposten en heffingskortingen voor de aangifte 2023

Fiscale voordelen waar je mogelijk recht op hebt zijn aftrekposten en heffingskortingen. Aftrekposten verminderen je inkomen en zorgen ervoor dat je minder belasting en premies volksverzekeringen betaald. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je moet betalen. Daarom is het gunstig om te weten welke aftrekposten en heffingskortingen er zijn en op welke je recht hebt. Door slim gebruik te maken van de aftrekposten en heffingskortingen van de Belastingdienst kun je als zzp’er € 32.193 winst behalen, zonder daar belasting over te betalen.

Voor zzp'ers zijn de volgende aftrekposten beschikbaar:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Oudedagsreserve
 • Mkb-winstvrijstelling
 • Heffingskortingen

In sommige gevallen kun je nog meer belasting besparen door gebruik te maken van o.a.:

 • De investeringsaftrek (KIA, MIA, VAMIL, EIA)
 • De hypotheekrenteaftrek
 • Aftrekbare giften
 • Aftrekbare zorgkosten
 • Aftrekbare lijfrente

Zie de volledige lijst van de aftrekposten.

2. Zelfstandigenaftrek en startersaftrek in 2023

Voor de zelfstandigenaftrek kom je in aanmerking als je geld verdient aan je onderneming. Normaal gesproken moet je ook aan het urencriterium voldoen. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030. Dit bedrag mag je aftrekken van de winst uit onderneming die je hebt behaald. Als je een starter bent, mag je dit bedrag verhogen met € 2.123. De startersaftrek mag je in totaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je onderneming. 

3. Oudedagsreserve

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dit mag je dit doen met 9,44% van je winst, met een maximum van €9.632.

4. Mkb-winstvrijstelling  in 2023

Behoort je bedrijf in de categorie midden- en kleinbedrijf? Mkb-winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst waar je dan recht op hebt. In 2023 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. In 2023 is de aftrek van de mkb-winstvrijstelling beperkt. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,93%. Voor de mkb-winstvrijstelling hoef je nooit te voldoen aan het urencriterium. 

5. Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Per heffingskorting zal je lezen of je er recht op hebt of niet. Voor zzp’ers zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting het belangrijkst.

6).  Algemene heffingskorting

Algemene heffingskorting is een korting waar iedere belastingplichtige recht op heeft in Nederland. Als je de AOW-leeftijd (in 2023 is dit 66 jaar en 10 maanden) nog niet hebt bereikt en je hebt geen andere inkomsten, bedraagt deze korting € 1.583, tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 22.661. Als je belastbare inkomen hoger dan € 22.661 is, maar niet hoger dan € 73.031 moet je de algemene heffingskorting berekenen met een formule. 

 • € 1.583 - 3,141% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660)

Dit laten we zien in het rekenvoorbeeld hieronder. 

Als je een parttime baan hebt naast je onderneming, wordt de algemene heffingskorting toegepast bij je inkomen uit je parttime baan. Dit betekent dat je de heffingskorting niet meer kan toepassen op de inkomsten uit je onderneming. 

7. Arbeidskorting 

Arbeidskorting is een korting over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt. De arbeidskorting die je krijgt, hangt af van je leeftijd en je arbeidsinkomen.

8. Premie zorgverzekeringswet 

Als zzp’er moet je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) betalen, ook als je geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dit is een sociale premie en iedereen in Nederland is verplicht deze te betalen. Deze premie bestaat uit het bedrag dat je zelf betaald aan je zorgverzekering en uit een bijdrage van 6,68% van je inkomen, over maximaal € 66.956 belastbare winst.

In het rekenvoorbeeld laten we zien hoe je aftrekposten en heffingskortingen toepast. We zijn ervan uitgegaan dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat je op een of meerdere aftrekposten geen recht hebt.

Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting 2023

Winst uit onderneming € 35.000 -
2) Zelfstandigenaftrek - € 5.030 -
2) Startersaftrek - € 2.123 -
Winst voor mkb-vrijstelling € 27.847 -
4) Mkb-winstvrijstelling - € 3.899 (14% over €27.847)
Belastbare inkomsten € 23.948 -
Te betalen belasting € 8.844 (schijf 1, 36,93% over € 23.948)
6) Algemene heffingskorting - € 1.543 Zie berekening in 6)
7) Arbeidskorting - € 4.969 Zie berekening in 7)
Belasting na korting € 2.332 -
8) Te betalen ZVW + € 1.600 (6,68% over € 23.948)
Totaal inkomstenbelasting € 3.932 -

Maak het jezelf makkelijker met Tellow Compleet

De inkomstenbelastingaangifte is voor veel zzp’ers een complex en tijdrovend proces. Om je een hoop tijd, moeite en boetes te besparen, biedt Tellow je de oplossing voor je aangifte inkomstenbelasting van 2023. Je wordt gekoppeld aan je eigen persoonlijke boekhouder, aan wie je het invullen van de aangifte volledig kunt overlaten! Zo hoef jij je geen zorgen te maken over enige aangiftes of boetes.

Tellow Compleet is je eigen persoonlijke boekhouder mét alle voordelen van de gebruiksvriendelijke software van Tellow. Klik hier voor meer informatie over Tellow Compleet. 

Voor nieuwe gebruikers hebben wij een speciale actie. Als je vóór 1 april 2024 Tellow Compleet neemt, verzorgen wij voor jou je inkomstenbelasting 2023 voor maar € 299. Jij stuurt al je bonnetjes en facturen op en onze boekhouders doen je aangifte. Uiteraard houden we rekening met alle heffingskortingen en aftrekposten, zodat je niet te veel betaald.

Snel een boekhouder nodig?

Plan een gratis gesprek in   →