Calendar icon
Clock icon

13 minuten

Inkomstenbelasting aangifte 2020 de zzp versie 

←  Terug naar overzicht
blije-man

Vanaf 1 maart kun je de aangifte inkomstenbelasting weer indienen. Hoe werkt de inkomstenbelasting als zzp’er? En hoe moet je de inkomstenbelasting berekenen? In deze blog lees je alle antwoorden op je vragen, inclusief voorbeelden met aftrekposten en heffingskortingen.

Waarom betaal ik inkomstenbelasting?

De overheid gebruikt de belasting die jij aan de Belastingdienst betaalt voor het onderhoud van Nederland. Iedereen draagt dus zijn steentje bij om ons land draaiende te houden. De inkomstenbelasting is een van de belastingen waar bijna iedereen in Nederland mee te maken krijgt. 

Ben je zzp’er en kom je in aanmerking voor de omzetbelasting? Dan moet je btw afdragen over je omzet. Daarom wordt dit ook wel de omzetbelasting genoemd. De tarieven zijn 21% , 9% of een vrijstelling van 0%. 

Voorbeeld: inkomstenbelasting voor ondernemers
Je factureert €1.000 en rekent hier 21% btw over. In totaal ontvang je €1.210. Je draagt dan €210 af aan de Belastingdienst. €1.000 is de omzet. Trek je daar jouw gemaakte kosten vanaf, dan houd je de winst over. Deze winst uit onderneming is dus je bruto-inkomen en daarmee je inkomen voor belasting. 

Moet ik de aangifte inkomstenbelasting doen als zzp’er?

Om van tevoren in te schatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, is het slim om de eisen van de Belastingdienst te checken.

Je moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Je hebt meerdere opdrachtgevers, waardoor je niet afhankelijk bent van een opdrachtgever.
 • Je bent zelfstandig en bepaalt zelf wat je doet in je bedrijf.
 • Je haalt het urencriterium, waarbij je 1.225 uren besteedt aan je bedrijf (o.a. aan opdrachten en omzet, maar ook onbetaalde uren zoals administratie en de marketing). We raden je aan om een urenadministratie bij te houden, zodat je dit kunt onderbouwen richting de Belastingdienst. 

Bij het jaarlijks invullen van je IB-aangifte, kun je kiezen voor inkomsten uit onderneming, als freelancer en inkomsten uit overig werk. Je kunt de Belastingdienst vragen extra te kijken naar je aangifte. Zo weet je relatief snel of je wel of geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. 

Let op: ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het kan zijn dat je dit wel bent voor de omzetbelasting. 

Als je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, word je niet verplicht om een administratie bij te houden. Je geeft dan je inkomsten min de gemaakte kosten op. De Belastingdienst kan wel vragen om informatie, dus het is wel aan te raden om bonnen (digitaal) te bewaren. Als je bijvoorbeeld een klusje voor een familielid doet en je de gemaakte kosten vergoed krijgt, dan hoef je dit niet op te geven. Je resultaat is immers ook 0. 

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is de belasting die je afdraagt over je inkomen en je vermogen. 

De inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen. Alle boxen samen zorgen voor een totaalbedrag aan inkomstenbelasting dat je moet afdragen. Deze boxen hebben allemaal een andere heffing, ook wel belastingtarief genoemd. 

Het bedrag dat je aan belasting moet betalen hangt af van de hoogte van je inkomen en je vermogen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je alleen inkomen hebt in box 1; dan vul je box 2 en box 3 niet in.

Box 1: Inkomen uit werk en woning

In box 1 betaal je belasting en premies voor de volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn de AOW, Anw (algemene nabestaandenwet) en Wlz (wet langdurige zorg). Je betaalt deze belasting over je inkomen uit werk en woning. Hieronder valt je loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen en inkomsten uit eigen woning. 

Inkomen uit werk: zzp vs loondienst
Combineer je freelancen met een baan in dienst? Dan is het loon dat je uit loondienst hebt verdiend (vaak) al bekend bij de Belastingdienst. Je werkgever doet dan aangifte loonbelasting. De loonbelasting is eigenlijk een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit loon is vaak al bekend bij de Belastingdienst en ingevuld in de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Dit moet je wel controleren met je jaaropgaaf. 

De rest van de inkomstenbronnen, zoals winst, dien je zelf aan te geven in de aangifte. Hier heb je vaak nog geen belasting over afgedragen. 

Let op: je geeft je winst uit onderneming alleen op voor de inkomstenbelasting als je een eenmanszaak, vof, maatschap of cv hebt.

Inkomen uit werk: de bv 
Heb je een bv? Dan is de winst uit onderneming niet belast voor de inkomstenbelasting, maar voor de vennootschapsbelasting. Een bv is namelijk een aparte rechtspersoon. Je geeft de winst uit je bv aan in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Als je een bv hebt en loon uitbetaald krijgt uit deze bv, dan valt dit loon wel onder de inkomstenbelasting. 

Inkomen uit woning
Iedereen die een eigen koopwoning heeft moet een bedrag bij het inkomen optellen, ook wel de eigen woning forfait (EW). Het klinkt alsof je belasting moet betalen, maar vaak is dat niet zo. Je kunt de hypotheekrente en bepaalde kosten vaak in aftrek brengen. 

Het inkomen uit EW bestaat vaak uit: eigenwoningforfait min de hypotheekrente min de kosten. 

Eigenwoningforfait -
Hypotheekrente -
Kosten
______________________
Inkomen uit eigen woning forfait

Vaak is het inkomen uit eigen woning negatief, wat betekent dat het je belastbaar inkomen verlaagt en je dus minder belasting betaalt. 

Tarieven 2019 (belastingschijven in het belastingstelsel)

 • Schijf 1: t/m €20.384 betaal je 36,65% belasting
 • Schijf 2: vanaf €20.835 t/m €34.300 betaal je 38,10% 
 • Schijf 2: vanaf €34.301 t/m €68.507 betaal je 38,10% 
 • Schijf 3: vanaf €68.508 betaal je 51,75% 

Vanaf 2020 zijn de belastingtarieven in box 1 gewijzigd. Dit heet ook wel de sociale vlaktaks. De belastingschijven zijn van 3 schijven naar 2 schijven gegaan. 

 • Tot een inkomen van €68.508 betaal je 37,35% belasting*.
 • Vanaf een inkomen van €68.508 betaal je 49,50% belasting*.

* Vanaf de AOW-leeftijd gelden andere percentages.

Verdien je rond de €20.000 per jaar? Dan ga je meer belasting betalen. De meeste mensen vallen echter in schijf 2 en gaan er daardoor iets op vooruit.

Box 2: Aanmerkelijk belang

In box 2 betaal je belasting over een aanmerkelijk belang in een vennootschap. Je hebt een aanmerkelijk belang als je minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Je betaalt belasting over de inkomsten, zoals ontvangen dividend op de aandelen of de verkoop van de aandelen.

In 2019 betaal je 25% belasting en in 2020 26,25%. 

Box 3: Sparen en beleggen

In box 3 betaal je belasting over je vermogen: je bezittingen en schulden. Denk bijvoorbeeld aan het spaargeld dat je hebt veiliggesteld of die mooie tweede woning. Let op: je geeft hier alleen je privé bankrekeningen op. 

Soms gebruiken zzp’ers een privérekening voor de onderneming. Deze bankrekening dient dan wel opgegeven te worden in box 3. Heb je als zzp’er een rekening op naam van de onderneming? Dan geef je deze niet op in box 3. Het is slim om dit altijd even te controleren. 

Tot een vermogen van €30.360 betaal je over 2019 geen belasting. Heb je een fiscaal partner? Dan is je heffingsvrije vermogen het dubbele. Echter tellen natuurlijk dan ook de bezittingen van de partner mee. Als je vermogen niet hoger is dan het heffingsvrij vermogen, betaal je geen belasting. Het tarief (2019) voor box 3 is 30%. 

Fiscaal partnerschap
Als je fiscaal partner bent, kun je samen met je partner aangifte inkomstenbelasting doen. Het voordeel hiervan kan zijn dat je bepaalde aftrekposten kunt verdelen. Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een kind hebt. 

zzper-inkomstenbelasting

Moet ik inkomstenbelasting betalen?

Er is een verschil tussen ‘moet ik aangifte inkomstenbelasting doen?’ en ‘moet ik inkomstenbelasting betalen?’. De Belastingdienst stuurt je een uitnodiging als je aangifte moet doen. Check onder het kopje ‘Moet ik de aangifte inkomstenbelasting doen?’ hierboven of je in aanmerking komt.

Ook als je de uitnodiging niet ontvangt, kan het toch goed zijn om te controleren of je aangifte moet doen, bijvoorbeeld als je verschillende aftrekposten hebt. Als je gebruikmaakt van verschillende aftrekposten en heffingskortingen, kan het maar zo zijn dat je uiteindelijk geen belasting hoeft te betalen. Daarvoor moet je echter wel de rekensom maken!

Wanneer moet ik geen inkomstenbelasting betalen?

Tot welk inkomen hoef je geen belasting te betalen? Door slim gebruik te maken van de aftrekposten en heffingskortingen van de Belastingdienst kun je als zzp’er €28.047 winst behalen, zonder daar belasting over te betalen.

Aftrekposten en heffingskortingen inkomstenbelasting

Door gebruik te maken van aftrekposten kun je jouw inkomen zo verlagen dat je weinig tot geen belasting betaalt. Als zzp’er kun je recht hebben op de volgende aftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Heffingskortingen

In sommige gevallen kun je nog meer belasting besparen door gebruik te maken van o.a.:

 • De investeringsaftrek (KIA, MIA, EIA)
 • De hypotheekrenteaftrek
 • Aftrekbare giften
 • Aftrekbare zorgkosten
 • Aftrekbare lijfrente

Zie de volledige lijst van de aftrekposten.

Aftrekpost: ondernemersaftrek

Als je ondernemer bent, kun je o.a. profiteren van de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekposten kun je in mindering brengen op je winst uit onderneming. Je winst en je belastbaar inkomen worden dus lager. Hierdoor betaal je minder belasting.

De ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek en startersaftrek
De ondernemersaftrek bestaat o.a. uit de zelfstandigenaftrek (€ 7.280 in 2019) en de startersaftrek (€ 2.123). De startersaftrek mag je drie keer toepassen in de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent. De ondernemersaftrek geldt zolang je ondernemer bent en is in 2020 beperkt tot een maximaal tarief 46%.

De ondernemersaftrek mag alleen worden toegepast als je:

 • aan het urencriterium voldoet;
 • winst uit onderneming hebt.

Voorbeeld aftrekposten
Je bent in 2019 als zzp’er gestart en je hebt €28.047 winst gemaakt. Het was een succesvol jaar en gedurende 2019 was de winst uit je onderneming je enige inkomstenbron. Je hebt veel meer dan 1.225 uur aan je onderneming besteed. Je komt dus in aanmerking voor de ondernemersaftrek.

Aftrekpost: mkb-vrijstelling
De MKB vrijstelling gaat van je winst na ondernemersaftrek af. Deze vrijstelling is 14%. Je hebt recht op mkb-winstvrijstelling, ongeacht of je voldoet aan het urencriterium. Vind je dit nog lastig te volgen? Geen zorgen! Hieronder vind je een voorbeeld.

Heffingskortingen
En dan zijn er nog heffingskortingen. Het woord zegt het eigenlijk al: je krijgt korting op de heffing (ofwel de belasting). Deze kortingen gaan niet van je winst af, maar van het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting. Als zzp’er kom je in aanmerking voor de algemene heffingskorting (ook wel AHK genoemd); hier heeft iedere belastingplichtige recht op. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen uit werk en woning. Tot een inkomen van €20.384 is dit €2.477. Hierna wordt de korting verlaagd.

Over je winst uit onderneming heb je ook recht op arbeidskorting. Je krijgt deze korting alleen als je werkt, waardoor je eigenlijk wordt gestimuleerd om te gaan werken. 

Voorbeeld aftrekposten en heffingskortingen
Winst € 28.047
Startersaftrek € 2.123 -
Zelfstandigenaftrek € 7.280 -
Winst na ondernemersaftrek € 18.644
MKB- winstvrijstelling (14%) € 2.611 -
Belastbare winst € 16.033

Je winst voor de Belastingdienst is hierdoor al €12.000 lager dan de daadwerkelijke winst die je hebt behaald. Vervolgens zal ik laten zien hoe je geen belasting betaalt over deze winst:

Belastbare winst: €16.033
Belasting over winst (schijf 1, want het bedrag is lager dan €20.384): 36,65% x €16.033 = €5.876.
Je zou eigenlijk €5.876 aan inkomstenbelasting moeten afdragen. 
Maar dan zijn er nog de algemene heffingskorting van €2.477 en de arbeidskorting van €3.399.
€ 5.876 (te betalen inkomstenbelasting) - €2.477 (AHK) - €3.399 (arbeidskorting) = 0.
Voilà, zo betaal je dus geen belasting over je winst!

Let op: de heffingskorting wordt bepaald op basis van je inkomen uit werk en woning en de arbeidskorting wordt bepaald op basis van je arbeidsinkomen. Als zzp’er kijk je bij de algemene heffingskorting naar het inkomen na ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling.  Bij de arbeidskorting kijk je naar het inkomen voor alle aftrekposten (dus je bruto winst). 

inkomstenbelasting-zzp-aangifte

IB-aangifte berekenen

Via mijnbelastingdienst kun je een voorlopige aangifte invullen. Je vult dan de geschatte winst uit onderneming en eventuele aftrekposten in. De software berekent voor je hoeveel belasting en ZVW je moet betalen. Je hoeft deze voorlopige aangifte niet in te dienen, maar je kunt deze gebruiken om een schatting te maken van hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Zo weet je bijvoorbeeld hoeveel je moet sparen.

Zvw premie voor zzp’ers
Aan de hand van je aangifte inkomstenbelasting ontvang je een aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (zvw). Je moet altijd de bijdrage zorgverzekeringswet afdragen, ook als je geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Iedereen in Nederland is verplicht om deze premie te betalen. Deze bestaat enerzijds uit het bedrag dat je zelf al betaalt aan je zorgverzekering en anderzijds uit een bijdrage van 5,7% van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de bijdrage, dus. Deze premie zvw staat los van de inkomstenbelasting die je betaalt. 

Lees meer over de Zvw in dit artikel van de Belastingdienst.

Hoeveel geld moet ik apart zetten voor de inkomstenbelasting?

Hoeveel geld je moet sparen voor de inkomstenbelasting is o.a. afhankelijk van de verwachte winst. Hoeveel dat is kun je vinden in je voorlopige aangifte (zie het kopje ‘inkomstenbelasting berekenen’ hierboven. Je kunt deze voorlopige aangifte ook daadwerkelijk indienen. De Belastingdienst stelt op basis van je voorlopige aangifte een voorlopige aanslag vast.

Je kunt de inkomstenbelasting vooraf of maandelijks betalen, in plaats van achteraf. Het maandelijks betalen zorgt ervoor dat je de belastinguitgaven beter spreidt over het jaar en je niet in een keer een groot bedrag moet missen. Ook kun je ervoor kiezen om een inschatting te maken van het maandelijkse bedrag en dit iedere maand opzij zetten op een aparte rekening.

Teruggave inkomstenbelasting

De aftrekposten verlagen je inkomen waardoor je minder belasting betaalt. Het kan daardoor voorkomen dat je belasting terugkrijgt als je recht hebt op de aftrekposten. Dat is nog eens een fijne verrassing als de blauwe envelop in je brievenbus valt! 

Let op: als zzp’er krijg je vaak alleen inkomstenbelasting terug als je ook daadwerkelijk inkomstenbelasting hebt betaald. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je een voorlopige aanslag hebt betaald en belasting hebt vooruitbetaald. Bij je definitieve aangifte wordt het definitieve bedrag verrekend met het bedrag dat je al hebt betaald. Als blijkt dat de daadwerkelijk te betalen belasting lager is dan de belasting die je al hebt betaald, krijg je dat verschil terug.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je in je definitieve aangifte gebruik hebt gemaakt van aftrekposten of dat de winst uit je onderneming in werkelijkheid lager is uitgevallen dan je had verwacht. 

Makkelijk de inkomstenbelasting doen

De inkomstenbelasting lijkt lastig... Maar... you've got this! En mocht je hulp nodig hebben, dan kun je altijd een boekhouder inschakelen om de aangifte voor je te checken.

Het mooie is dat we bij Tellow software hebben ontwikkeld die je administratie praktisch voor je doet. Jij scant je bonnen en facturen, wij doen de rest. De btw-bedragen worden automatisch verwerkt op de juiste plek, waardoor de btw-aangifte voor je wordt klaargezet.

Gebruik je Tellow? Je haalt de gegevens die je nodig hebt voor de inkomstenbelasting gemakkelijk uit de jaarafsluiting, waardoor we zouden willen stellen dat de inkomstenbelasting een piece of cake wordt... Hopelijk kunnen we binnenkort ook een geautomatiseerde inkomstenbelasting realiseren. Dan is het alleen nog een kwestie van je administratie up-to-date houden, zodat je de benodigde gegevens zo overneemt en invult bij het zakelijke gedeelte van de IB-aangifte.

Succes!

Deze blog is mede mogelijk gemaakt door Amber Toutenhoofd van Partner Accountants.

Doe je IB-aangifte voor de prijs van een kop koffie

Probeer Tellow meteen   →